single.php
  • Projektowanie sieci logicznych i elektrycznych
  • Zarządzanie infrastrukturą sieciową LAN, WiFi
  • Konfigurowanie urządzeń sieciowych (rutery, switche, firewalle)
  • Inwentaryzacja i rozbudowa istniejącej sieci
  • Wykonywanie okablowania strukturalnego (trasy kablowe, gniazda sieciowe, szafy na urządzenia)
  • Integracja sieci
  • Dostawa urządzeń aktywnych i pasywnych sieci LAN, WiFi